storlien

0647 – 704 77

åre/duved

0647 – 100 22

Järpen/Mörsil

0647 – 104 00

hallen

0643 – 301 20

Kontakt

Kontoret bemannat mån-fre 08:00-17:00

Tel. 0647-104 00

E-post: kontoret@taxivastjamtland.se

Lagervägen 20, 837 32 Järpen

Affärsidé

Sjukresa, beställs via BC Jämtland 0771-820083 senast 2 vardagar före planerad resa.

Färdtjänst, beställs via BC Jämtland 0771-820083 senast 17.00 vardagen före resan.

Linjetrafik, beställs via BC Jämtland 0771-820083 senast 17.00 vardagen före resan.

Taxitransporter

Storlien 0647 – 704 77

Åre/Duved 0647 – 100 22

Järpen/Mörsil 0647 – 104 00

Hallen 0643 – 301 20

Taxi Västjämtland
Lagervägen 20
837 32 Järpen
Tel. 0647-104 00
E-post: kontoret@taxivastjamtland.se