storlien

0647 – 704 77

åre/duved

0647 – 100 22

Järpen/Mörsil

0647 – 104 00

hallen

0643 – 301 20

Verksamhetspolicy

Grunden för Taxi Västjämtlands miljöarbete är efterlevnad av miljölagarna. Utifrån denna grundnivå arbetar Taxi Västjämtland med att ständigt minska verksamhetens och framförallt taxiresornas påverkan på miljön.

Genom att Taxi Västjämtland tar hänsyn till varors och tjänsters miljöpåverkan redan vid inköpstillfället förebyggs ytterligare negativ påverkan på miljön.

Grunden för Taxi Västjämtlands verksamhet är nöjda kunder.

Taxi Västjämtlands ambition är att bidra till att nollvisionen uppfylls genom ständiga förbättringar i transportkvalitetsarbetet.

Miljö, säkerhet och kvalitet

Taxi Västjämtland är certificerade enligt Säker Grön Taxi. Ett system utformat av Svenska Taxiförbundet för att säkerställa miljö, kvalitet och trafiksäkerhet.

Våra förare

Vi har som krav på våra förare, att de vid anställning, ska ha körkort och taxilegitimation.

Vi utbildar våra chaufförer i hjärt/lungräddning, akutsjukvårdsutbildning, Ecodrive och i Säker grön Taxi (miljö och kvalité).

Eftersom vi utför skoltransporter kräver vår uppdragsgivare utdrag ur belastningsregistret på våra chaufförer.

Taxi Västjämtland
Lagervägen 20, 837 32 Järpen
Tel. 0647-104 00
E-post: kontoret@taxivastjamtland.se